Produkty

Płyty tarasowe nie zawsze muszą być układane na podłożu z zaprawy, podsypki czy z innych materiałów podkładowych. W przypadku trwałego podłoża ze spadkiem proponujemy zastosowanie technologii podłóg podniesionych z wykorzystaniem wsporników Terra Level. Montaż płyt możliwy jest na dowolnej powierzchni, np. z betonu, jastrychu, asfaltu, na płytach/foliach izolacyjnych, papie, wylewkach cementowych. TERRA LEVEL to opatentowany system, który spełnia wszystkie wymogi optymalnego montażu płyt tarasowych.

Oferowane w ramach systemu produkty:

WSPORNIK TERRA LEVEL 1 cm wys.,fuga 3 mm (modułowany od 1 cm do ponad 20 cm)
Wsporniki Terra Level umożliwiają montaż płyt tarasowych na dowolnej wysokości. Wsporniki są modułowe i mogą być łączone ze sobą w celu uzyskania żądanej wysokości i zniwelowania ewentualnych spadków i nierówności podłoża. Oczekiwaną wysokość uzyskuje się poprzez ustawienie wsporników jeden na drugim. Produkt blokuje się, zapewniając optymalną stabilność całego systemu.
.
BLOK TERRA LEVEL 3 cm wys., fuga 3 mm (modułowany)
Blok Terra Level został zaprojektowany w celu skrócenia czasu montażu i obniżenia kosztów.
Blok może być montowany na wysokości od 5 cm i powinien być od góry i dołu zakończony wspornikami Terra Level o wysokości 1 cm – z uwagi na ich właściwości antypoślizgowe.
.
NAKŁADKI POZIOMUJĄCE TERRA LEVEL 1 mm (modułowane od 1 mm do 10 mm)
Nakładki poziomujące Terra Level umożliwiają regulowanie i wyrównywanie wysokości. Rozbieżności w grubościach płyt, wszelkie nierówności i nawet lekkie spadki w podłożu mogą być zniwelowane w zakresie od 1 do 10 mm w każdym narożniku układanej płyty. Nakładki umieszcza się w żeberkach główki wspornika pomiędzy dwoma fugami.
.

Zalety systemu:

 • Eliminacja podłoża z podsypki żwirowej, piaskowej, cementowej
 • Niskie obciążenie podłoża, lekkość systemu
 • Szybki i łatwy dostęp do instalacji pod płytami / okładzinami tarasu
 • Stała wentylacja, płyty są zawsze suche i czyste
 • max. drenaż/odwodnienie poprzez otwarte fugi, swobodny przepływ wody pod płytami
 • Brak uszkodzeń powodowanych przez przemarzanie podłoża
 • Brak chwastów i szkodników
 • Wsporniki wykonane są z materiału z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych i na starzenie się
 • System możliwy do zastosowania na wszystkich membranach hydroizolacyjnych i foliach uszczelniających
 • Spadki w podłożu mogą być wyrównywane bezstopniowo, płynnie
 • Bezproblemowy, łatwy, szybki i czysty montaż (oraz demontaż w razie potrzeby)