Montaż

Krok 1
Należy umieścić płytę na wspornikach.
Sprawdzić poziom podłoża przy pomocy poziomicy.
Jeśli poziomica wskazuje właściwy poziom, nie są potrzebne nakładki poziomujące.
.
Krok 2
Jeśli poziomica wskazuje nierówność podłoża, można użyć nakładek poziomujących umieszczając je pod poziomicą, dzięki czemu nie ma potrzeby unoszenia kamiennej płyty. Poziomica powinna wskazywać teraz właściwy poziom.
.
Krok 3
Nakładki poziomujące można umieścić na wsporniku poprzez uniesienie jednego rogu płyty kamiennej.
.
Krok 4
Teraz należy umieścić następną płytę na wspornikach i sprawdzić przy pomocy tej samej ilości nakładek poziomujących, czy powierzchnia płyt licuje się.
.
Krok 5
Nakładki poziomujące należy ponownie umieścić na wsporniku poprzez uniesienie jednego rogu płyty kamiennej i sprawdzić – podobnie jak w punkcie 1 – przy pomocy poziomicy, czy płyta kamienna leży prosto.
.
Krok 6
Jeśli poziomica wskazuje nierówność w podłożu, należy postąpić wg wytycznych z punktu 2.
.