Zastosowania

Firma Brokerstone specjalizuje się w dostawie i montażu elementów kamiennych stosowanych w:

  • budownictwie kubaturowym
  • budownictwie drogowym
  • budownictwie hydrotechnicznym
  • małej architekturze