Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy – II etap